"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 41 + 42           Năm 2011 Ngày 01 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-10-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò. 03
21-10-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 07
25-10-2011 Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
26-10-2011 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định đối tượng và danh mục các địa phương có học sinh cư trú được hưởng chế độ học sinh bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
28-10-2011 Quyết định số 56/2011/QĐ-UBND v/v Ban hành “Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan chuyên môn; cơ quan khác; các huyện, thành phố, thị xã thuộc UBND tỉnh". 27
25-10-2011 Chỉ thị số 28/2011/CT-UBND v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2011 Quyết định số 4425/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. 53
21-10-2011 Quyết định số 4455/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 77
21-10-2011 Thông báo số 399/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2011. 89
49,888,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner