"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 43 + 44           Năm 2011 Ngày 10 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2011 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng quân sự địa phương và Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
03-11-2011 Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2011 Quyết định số 4668/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
02-11-2011 Quyết định số 4682/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011. 25
03-11-2011 Quyết định số 4711/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020. 28
03-11-2011 Quyết định số 4713/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các chương trình, dự án khuyến nông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015. 31
03-11-2011 Quyết định số 4714/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Con Cuông đến năm 2020. 40
03-11-2011 Quyết định số 4719/QĐ-UBND về việc quy định tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm. 67
04-11-2011 Quyết định số 4756/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2011 - 2012. 69
04-11-2011 Quyết định số 4761/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Quỳ Châu đến năm 2020. 76
04-11-2011 Quyết định số 4765/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tỉnh Nghệ An. 89
49,866,621 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner