"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 47 + 48           Năm 2011 Ngày 01 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2011 Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
18-11-2011 Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động, quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
21-11-2011 Quyết định số 61/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tỉnh Nghệ An hoạt động thủy sản trên biển. 24
24-11-2011 Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
28-11-2011 Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2011 Quyết định số 4766/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống phân phối hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 65
21-11-2011 Quyết định số 5054/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 86
24-11-2011 Quyết định số 5106/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải huyện Đô Lương đến năm 2020. 92
29-11-2011 Quyết định số 5167/QĐ-UBND về việc giao phụ trách, điều hành UBND huyện Quỳnh lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 106
29-11-2011 Quyết định số 5168/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 107
49,867,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner