"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2011 Ngày 04 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công. 03
10-12-2010 Nghị quyết số 352/2010/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
10-12-2010 Nghị quyết số 353/2010/NQ-HĐND về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV. 22
10-12-2010 Nghị quyết số 354/2010/NQ-HĐND về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP. 28
10-12-2010 Nghị quyết số 355/2010/NQ-HĐND về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. 30
10-12-2010 Nghị quyết số 356/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thanh Chương,huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 31
10-12-2010 Nghị quyết số 357/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2011. 32
10-12-2010 Nghị quyết số 358/2010/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2010 Quyết định số 106/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
23-12-2010 Quyết định số 107/2010/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
09-12-2010 Chỉ thị số 21/2010/CT-UBND về xây dựng Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước để tích hợp và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. 65
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2010 Quyết định số 6169/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 68
24-12-2010 Thông báo số 393/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2010. 88
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-12-2010 Quyết định số 6106/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghệ An. 92
49,867,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner