"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 05 + 06           Năm 2011 Ngày 10 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2010 Quyết định số 103/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015. 03
14-12-2010 Quyết định số 104/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2011. 18
14-12-2010 Quyết định số 105/2010/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách năm 2011. 50
27-12-2010 Quyết định số 108/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtc, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 52
04-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường và tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 96
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2010 Quyết định số 6290/QĐ-UBND về việc Bổ sung Quyết định số 33/QĐ-UBND.TM ngày 05/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi. 100
28-12-2010 Quyết định số 6370/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An. 101
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-12-2010 Quyết định số 5937/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ. 107
49,867,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner