"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07 + 08           Năm 2011 Ngày 20 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2010 Quyết định số 101/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 04
29-12-2010 Quyết định số 109/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Quế Phong. 22
29-12-2010 Quyết định số 110/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Qùy Châu. 26
29-12-2010 Quyết định số 111/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện QUY HOP. 30
29-12-2010 Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 34
29-12-2010 Quyết định số 113/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. 38
29-12-2010 Quyết định số 114/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. 42
29-12-2010 Quyết định số 115/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Tương Dương. 46
29-12-2010 Quyết định số 116/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Con Cuông. 50
29-12-2010 Quyết định số 117/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 54
29-12-2010 Quyết định số 118/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Thanh Chương. 58
29-12-2010 Quyết định số 119/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nam Đàn. 62
29-12-2010 Quyết định số 120/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. 66
29-12-2010 Quyết định số 121/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đô Lương. 70
29-12-2010 Quyết định số 122/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Yên Thành. 74
29-12-2010 Quyết định số 123/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 78
29-12-2010 Quyết định số 124/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 82
29-12-2010 Quyết định số 125/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 86
29-12-2010 Quyết định số 126/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Thái Hòa. 90
29-12-2010 Quyết định số 127/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 94
29-12-2010 Quyết định số 128/2010/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Vinh. 98
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Tân Mão năm 2011. 102
49,867,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner