"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 13 + 14           Năm 2011 Ngày 03 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-01-2011 Quyết định số 09/20111/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
16-02-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2011. 09
28-02-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi b, c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 84/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Quy định phân loại xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
01-03-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. 11
02-03-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán NSNN năm 2009 tỉnh Nghệ An. 12
02-03-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2011. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-01-2011 Quyết định số 311/QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2011. 35
29-01-2011 Quyết định số 313/QĐ-UBND chương trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An năm 2011. 55
30-01-2011 Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2011. 70
28-02-2011 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2011. 85
14-02-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử. 94
01-03-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện. 96
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-01-2011 Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 101
29-01-2011 Quyết định số 298/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 102
30-01-2011 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 103
09-02-2011 Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 104
12-02-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIIIvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 105
49,859,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner