"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15 + 16           Năm 2011 Ngày 23 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư sử dụng đấtvào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
12-03-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 25
22-03-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
10-03-2011 Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2011. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2011 Quyết định số 574/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. 40
07-03-2011 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2011. 47
17-03-2011 Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc công bố lĩnh vực và nhu cầu thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khối hành chính Nhà nước,sự nghiệp công lập ở tỉnh Nghệ An năm 2011. 52
04-03-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 74
18-03-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 79
21-03-2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc quản lý, đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh. 81
04-03-2011 Thông báo số 59/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2011. 83
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-03-2011 Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 88
21-03-2011 Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 89
21-03-2011 Quyết định số 828/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 90
22-03-2011 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. 91
49,888,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner