"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2012 Ngày 02 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2012. 03
09-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 10
09-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010. 44
09-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012. 46
09-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 64
09-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về đối tượng, khung phí và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 72
09-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. 75
09-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về mức thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
09-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND về nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 85
09-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 92
09-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 94
09-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập. 95
09-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 97
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 101
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012. 105
09-12-2011 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 108
49,887,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner