"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 05 + 06           Năm 2012 Ngày 10 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2011 Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. 04
29-12-2011 Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quế Phong. 08
29-12-2011 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. 12
29-12-2011 Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đô Lương. 16
29-12-2011 Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nam Đàn. 20
29-12-2011 Quyết định số 76/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. 24
29-12-2011 Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Yên Thành. 28
29-12-2011 Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Thanh Chương. 32
29-12-2011 Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Vinh. 36
29-12-2011 Quyết định số 80/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 40
29-12-2011 Quyết định số 81/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. 44
29-12-2011 Quyết định số 82/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn Thị xã Thái Hoà. 48
29-12-2011 Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Tương Dương. 52
29-12-2011 Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 56
29-12-2011 Quyết định số 85/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. 60
29-12-2011 Quyết định số 86/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 64
29-12-2011 Quyết định số 87/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. 68
29-12-2011 Quyết định số 88/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 72
29-12-2011 Quyết định số 89/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Con Cuông. 76
29-12-2011 Quyết định số 90/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 80
27-12-2011 Chỉ thị số 32/2011/CT-UBND việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường và tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. 84
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2011 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây xuân Tân Mão năm 2011. 90
30-12-2011 Thông báo số 507/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2011. 92
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-12-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc kiểm tra, truy quét, thu giữ lâm sản trái phép. 101
50,992,744 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner