"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07 + 08           Năm 2012 Ngày 10 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2011 Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2012. 03
04-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2011 Quyết định số 5759/QĐ-UBND.CN việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn 2011 - 2020”. 33
29-12-2011 Quyết định số 5821/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2020. 52
29-12-2011 Quyết định số 5837/QĐ-UBND-NC ban hành Đề án "tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên tuyến biên giới Việt - Lào của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015". 63
29-12-2011 Quyết định số 5845/QĐ-UBND-NC v/v ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả xoá bỏ các địa bàn phức tạp về ma tuý ở Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015". 78
30-12-2011 Quyết định số 5917/QĐ-UBND về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. 96
49,888,479 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner