"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 09 + 10           Năm 2012 Ngày 20 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2011 Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2012. 03
14-12-2011 Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2012. 42
30-12-2011 Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định. 47
11-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 63/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 60
05-01-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống và vùng nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2012 Quyết định số 37/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2013. 64
09-01-2012 Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 72
09-01-2012 Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. 85
09-01-2012 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2012. 96
50,992,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner