"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11 + 12           Năm 2012 Ngày 01 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
13-01-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập. 04
16-01-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch. 06
16-01-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ban hành đơn giá tối thiểu xây dựng nhà dùng để tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
19-01-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
20-01-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đô Lương sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 16
12-01-2012 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn tỉnh. 17
20-01-2012 Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND về công tác Thú y năm 2012. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2012 Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 23
18-01-2012 Quyết định số 216/QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2012. 45
19-01-2012 Quyết định số 256/QĐ-UBND.VX ban hành Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. 61
19-01-2012 Quyết định số 257/QĐ-UBND.VX ban hành Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên tuyền, vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2015. 72
19-01-2012 Quyết định số 258/QĐ-UBND.VX ban hành Đề án "Xây dựng và triển khai mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015". 87
49,888,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner