"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15 + 16           Năm 2012 Ngày 05 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ Angiai đoạn 2012 - 2014. 03
27-02-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế Quỹ Khuyến học Nghệ An. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2012 Quyết định số 422/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch: Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
21-02-2012 Quyết định số 446/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An năm 2012. 19
22-02-2012 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
24-02-2012 Quyết định số 489/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. 44
27-02-2012 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015. 60
27-02-2012 Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh Nghệ An. 64
27-02-2012 Quyết định số 510/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. 72
02-03-2012 Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Thuỷ lợi vùng ven biển và hải đảo tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 78
17-02-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 90
24-02-2012 Thông báo số 77/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2012. 93
49,888,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner