"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 17 + 18           Năm 2012 Ngày 20 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
12-03-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-03-2012 Quyết định số 606/QĐ-UBND-CN về việc ban hành Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015. 29
12-03-2012 Quyết định số 684/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. 54
15-03-2012 Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 66
01-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Cúm gia cầm. 79
16-03-2012 Thông báo số 113/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 09/3/2012. 82
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-03-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác Bảo vệ thực vật năm 2012. 85
16-03-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 87
16-03-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác xử lý bệnh chồi cỏ hại mía. 90
49,888,295 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner