"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 21 + 22           Năm 2012 Ngày 05 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
28-03-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2012. 15
28-03-2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán NSNN năm 2010 tỉnh Nghệ An. 29
29-03-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
29-03-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy tỉnh Nghệ An. 57
20-03-2012 Chỉ thị số 09/2012/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. 61
20-03-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2012. 63
29-03-2012 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. 66
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2012 Quyết định số 853/QĐ-UBND về việc phê duyệt Qui hoạch phát triển sản xuất, chế biến muối tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020. 69
05-04-2012 Quyết định số 1042/QĐ-UBND.CN về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 80
28-03-2012 Thông báo số 131/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2012. 96
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-03-2012 Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 103
49,887,989 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner