"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 23           Năm 2012 Ngày 05 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-04-2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
20-04-2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
20-04-2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND về việc tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc nhà nước năm 2012. 08
20-04-2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. 09
20-04-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên điạ bàn tỉnh Nghệ An. 12
20-04-2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
20-04-2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 17
20-04-2012 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND quy định mức giá và công suất sử dụng buồng ngủ tối thiểu để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Thái Hoà và các huyện thuộc tỉnh Nghệ An. 22
20-04-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 25
03-05-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 26
26-04-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012 của ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. 36
02-05-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2012 Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Nghệ An. 42
26-04-2012 Quyết định số 1399/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2012. 60
27-04-2012 Thông báo số 229/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2012. 67
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-03-2012 Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 76
27-03-2012 Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 77
03-05-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè thu-Mùa 2012. 78
49,888,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner