"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 26 + 27           Năm 2012 Ngày 18 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-05-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
31-05-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; trình tự và thủ tục đánh giá; khen thưởng, kỷ luật; chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
01-06-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Nghệ An. 47
08-06-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về số lượng và một số chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 51
08-06-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm 25 Mục III bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả ban hành kèm theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 53
11-06-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quản lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 54
15-06-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại xe ôtô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. 65
15-06-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND về việc quy định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với xe ô tô điện bốn bánh phục vụ khách du lịch tại Thị xã Cửa Lò. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 2219/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tăng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015”. 72
01-06-2012 Thông báo số 282/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2012. 91
49,888,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner