"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 28 + 29           Năm 2012 Ngày 05 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 2216/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 03
18-06-2012 Quyết định số 2217/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
03-07-2012 Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đào tạo lao động kỹ thuật tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 – 2020. 64
02-07-2012 Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015. 89
14-06-2012 Thông báo số 315/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 07/6/2012. 105
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-06-2012 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC và củng cố tổ chức Hội làm vườn từ tỉnh đến cơ sở". 108
49,888,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner