"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 30 + 31           Năm 2012 Ngày 20 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2012 Quyết định số 2508/QĐ-UBND.VX về việc ban hành Đề án thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012- 2020. 04
13-07-2012 Quyết định số 2595/QĐ-UBND v/v: phê duyệt Đề án Cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 29
18-07-2012 Quyết định số 2679/QĐ-UBND.CN về việc Ban hành Chương trình phát triển xi măng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015. 75
13-07-2012 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 92
29-06-2012 Thông báo số 343/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2012. 95
49,888,620 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner