"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 34 + 35           Năm 2012 Ngày 05 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
11-07-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An. 18
20-07-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. 22
24-07-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An. 29
26-07-2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
30-07-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý giống, vùng nuôi và cơ sở tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 39
30-07-2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Nghệ An. 51
30-07-2012 Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Nghệ An. 54
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2012 Quyết định số 2510/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/CP ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
16-07-2012 Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án thành lập Cổng Thông tin điện tử Nghệ An. 65
19-07-2012 Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Quản lý thị trường giai đoạn 2012 - 2015. 84
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-07-2012 Quyết định số 2842/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông. 97
50,992,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner