"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 36 + 37           Năm 2012 Ngày 01 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2012 Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An. 04
08-08-2012 Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
08-08-2012 Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND về việc uỷ quyền thành lập Đoàn kiểm tra và giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định trong việc tổ chức thẩm định, trình phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
09-08-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 25
10-08-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. 27
18-08-2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. 45
20-08-2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015. 55
22-08-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 59
23-08-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. 71
24-08-2012 Chỉ thị số 22/2012/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. 76
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-08-2012 Quyết định số 3075/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư­ Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 82
13-08-2012 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2012. 88
27-07-2012 Thông báo số 391/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2012. 90
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-08-2012 Quyết định số 2969/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 98
24-08-2012 Quyết định số 3228/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
49,888,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner