"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 38 + 39           Năm 2012 Ngày 20 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2012 Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND về việc phân cấp bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
27-08-2012 Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND v/v Quy định về Giải thưởng Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
27-08-2012 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
28-08-2012 Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30
29-08-2012 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 36
11-09-2012 Quyết định số 67/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2012 Quyết định số 3213/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục đề tài khoa học và công nghệ năm 2012. 41
24-08-2012 Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An năm 2012. 43
29-08-2012 Quyết định số 3286/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 48
29-08-2012 Quyết định số 3287/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Nghi Lộc giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 52
29-08-2012 Quyết định số 3288/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Con Cuông giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 56
29-08-2012 Quyết định số 3289/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Tân Kỳ giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 60
29-08-2012 Quyết định số 3290/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Diễn Châu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 64
29-08-2012 Quyết định số 3291/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Thái Hòa giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 68
29-08-2012 Quyết định số 3295/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 72
29-08-2012 Quyết định số 3296/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thanh Chương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 76
29-08-2012 Quyết định số 3297/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Tương Dương giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 80
29-08-2012 Quyết định số 3298/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 84
29-08-2012 Quyết định số 3299/QĐ-UBND-CN về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020”. 88
28-08-2012 Thông báo số 451/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2012. 92
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-08-2012 Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
17-09-2012 Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
50,992,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner