"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 46 + 47           Năm 2012 Ngày 12 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-11-2012 Quyết định số 82/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe mô tô, xe gắn máy, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
29-11-2012 Quyết định số 83/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí, quy trình, thủ tục xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh. 12
03-12-2012 Quyết định số 84/2012/QĐ-UBND hỗ trợ đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và công chức chuyên trách công tác tại các Phòng Nội vụ huyện, thành, thị và hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn công tác, Tổ công tác giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
12-12-2012 Quyết định số 85/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cña Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2012 Quyết định số 4475/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án: "Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bàodân tộc thiểu số” từ năm 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 28
19-11-2012 Quyết định số 4655/QĐ-UBND.TM về việc ban hành Đề án phát triển hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2016 có tính đến 2020. 36
01-12-2012 Quyết định số 4844/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2016, có tính đến năm 2020. 52
08-12-2012 Quyết định số 4962/QĐ-UBND về việc Ban hành hướng dẫn tạm thời việc việc rà soát ranh giới, diện tích lưu vực; diện tích, hiện trạng rừng, giao khoán rừng để thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An. 74
08-12-2012 Quyết định số 4967/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất rau ăn, củ quả công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 83
49,888,235 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner