"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 02 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-12-2013 Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014. 04
13-12-2013 Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2012. 11
13-12-2013 Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014. 13
13-12-2013 Nghị quyết số 103/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt nguyên tắc định giá và khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
13-12-2013 Nghị quyết số 106/2013/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. 38
13-12-2013 Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 41
13-12-2013 Nghị quyết số 110/2013/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. 43
13-12-2013 Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. 46
13-12-2013 Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND về việc đổi tên một số đường trên địa bàn Thành phố Vinh. 55
13-12-2013 Nghị quyết số 113/2013/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 56
13-12-2013 Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 59
13-12-2013 Nghị quyết số 115/2013/NQ-HĐND quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
13-12-2013 Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học -công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 63
13-12-2013 Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 66
13-12-2013 Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2013 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. 72
12-12-2013 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 74
12-12-2013 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 75
13-12-2013 Nghị quyết số 102/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014 - 2015. 76
13-12-2013 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014. 111
13-12-2013 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014. 115
13-12-2013 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2014. 117
13-12-2013 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014. 122
49,858,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner