"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2014 Ngày 04 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2013 Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2014. 03
27-12-2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
28-12-2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế huy động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
31-12-2013 Quyết định số 93/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2013 Quyết định số 6220/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 43
20-12-2013 Quyết định số 6228/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
23-12-2013 Quyết định số 6252/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển chăn nuôi và kinh tế vườn hộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. 63
24-12-2013 Quyết định số 6263/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Nghệ An. 72
31-12-2013 Chỉ thị số 37/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H5N1, H7N9 và H10N8. 100
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-12-2013 Quyết định số 6368/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 103
49,859,033 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner