"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 05 + 06           Năm 2014 Ngày 06 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 04
30-12-2013 Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 08
30-12-2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. 12
30-12-2013 Quyết định số 73/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 16
30-12-2013 Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 20
30-12-2013 Quyết định số 75/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 24
30-12-2013 Quyết định số 76/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. 28
30-12-2013 Quyết định số 77/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 32
30-12-2013 Quyết định số 78/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 36
30-12-2013 Quyết định số 79/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 40
30-12-2013 Quyết định số 80/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 44
30-12-2013 Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. 48
30-12-2013 Quyết định số 82/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. 52
30-12-2013 Quyết định số 83/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 56
30-12-2013 Quyết định số 84/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 60
30-12-2013 Quyết định số 85/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 64
30-12-2013 Quyết định số 86/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 68
30-12-2013 Quyết định số 87/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 72
30-12-2013 Quyết định số 88/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 76
30-12-2013 Quyết định số 89/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 80
30-12-2013 Quyết định số 90/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. 84
02-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 88
06-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 90
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2013 Chỉ thị số 36/CT-UBND về việc Tổ chức Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ năm 2014. 93
30-12-2013 Thông báo số 693/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2013. 95
49,866,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner