"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07 + 08           Năm 2014 Ngày 20 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2013 Quyết định số 91/2013/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
30-12-2013 Quyết định số 92/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
09-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh Nghệ An. 42
14-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 44
14-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 50
16-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND về việc đổi tên một số đường trên địa bàn Thành phố Vinh. 53
16-01-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc quy định định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An. 54
17-01-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 63
20-01-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND về một số chính sách ưu đãi đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. 67
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 6593/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2013 - 2020. 70
16-01-2014 Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Quỳ Hợp đến năm 2020. 92
49,858,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner