"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 09 + 10           Năm 2014 Ngày 10 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2014. 03
16-12-2013 Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2014. 50
22-01-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 54
22-01-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
06-01-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về công tác Thú y năm 2014. 71
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2014 Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 75
20-01-2014 Quyết định số 231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020. 100
49,859,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner