"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 15 + 16           Năm 2014 Ngày 01 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu tại Quyết định số 70/2009/QĐ.UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh Nghệ An quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
19-03-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 05
20-03-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để nhập dữ liệu, kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
25-03-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
26-03-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014. 22
10-03-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật năm 2014. 23
10-03-2014 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
28-03-2014 Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND về việc tăng cường, củng cố và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2014 Quyết định số 472/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2014. 35
27-01-2014 Quyết định số 482/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Từ năm 2014 đến năm 2018). 55
07-03-2014 Quyết định số 811/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
10-03-2014 Quyết định số 828/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu. 79
28-03-2014 Thông báo số 140/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2014. 87
49,858,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner