"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 19 + 20           Năm 2014 Ngày 21 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014. 03
23-04-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động dịch vụ môtô nước trên biển tại địa bàn thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An. 04
20-05-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND bổ sung Đơn giá bồi thường Nghêu nuôi vào Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An. 10
21-05-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về mức kinh phí khai hoang, phục hoá, cải tạo các vùng đất trồng lúa kém chất lượng, đất trồng trọt khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2014 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An năm 2014. 14
22-04-2014 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An. 23
29-04-2014 Quyết định số 1804/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát và hệ thống hoá các văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
15-05-2014 Quyết định số 2068/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 33
15-05-2014 Quyết định số 2079/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 45
16-05-2014 Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc công bố nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao khối hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2018. 58
16-05-2014 Quyết định số 2111/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014 - 2016. 79
14-05-2014 Chỉ thị số 8/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014. 86
29-04-2014 Thông báo số 203/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2014. 89
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-05-2014 Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 97
07-05-2014 Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 98
49,867,310 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner