"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 21 + 22           Năm 2014 Ngày 09 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc quy định các mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 2621/QĐ- TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
05-06-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 07
11-06-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
11-06-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
20-06-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
20-06-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch. 25
24-04-2014 Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tỉnh Nghệ An hoạt động thủy sản trên các vùng biển. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2014 Quyết định số 2165/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 30
20-05-2014 Quyết định số 2169/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020. 35
11-06-2014 Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc sửa đổi điểm b khoản 8 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 47
09-07-2014 Quyết định số 3179/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển Nghệ An thành trung tâm công nghệ thông tin vùng Bắc Trung Bộ. 48
24-04-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 65
03-07-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. 69
27-05-2014 Thông báo số 248/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2014. 81
26-06-2014 Thông báo số 312/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2014. 91
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-06-2014 Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 102
26-06-2014 Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 103
49,858,600 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner