"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 25 + 26           Năm 2014 Ngày 01 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2014 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
16-07-2014 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 04
16-07-2014 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 05
16-07-2014 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 06
16-07-2014 Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 14
16-07-2014 Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 58
16-07-2014 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 59
16-07-2014 Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
16-07-2014 Nghị quyết số 127/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 71
16-07-2014 Nghị quyết số 128/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 77
16-07-2014 Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An. 80
16-07-2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 83
16-07-2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 90
49,867,015 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner