"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 27 + 28           Năm 2014 Ngày 04 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2014 Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 03
16-07-2014 Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An. 48
16-07-2014 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 50
16-07-2014 Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 52
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí xảy ra ách tắc giao thông do thiên tai gây nên trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 60
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2014 Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 04/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 67
22-07-2014 Quyết định số 3395/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Điều tra, lập quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn 2035”. 72
30-07-2014 Quyết định số 3571/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp công dân và Nghị định định số 64/2014/NĐ.CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 76
29-07-2014 Thông báo số 384/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2014. 81
49,867,189 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner