"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 29 + 30           Năm 2014 Ngày 03 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
06-08-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 19
15-08-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An. 21
19-08-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
20-08-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ chính sách đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 43
21-08-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 46
22-08-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị liên quan tại các cảng biển tỉnh Nghệ An. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2014 Quyết định số 3673/QĐ-UBND ban hành Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị giai đoạn 2014 đến 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 74
21-08-2014 Quyết định số 4039/QĐ-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 97
08-08-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới. 103
13-08-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2014. 106
49,859,126 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner