"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 37 + 38           Năm 2014 Ngày 20 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-09-2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển chọn, lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện các dự án, đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
06-10-2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND về việc tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 7/4/2014 của UBND tỉnh. 27
06-10-2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ban hành tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
10-10-2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
14-10-2014 Quyết định số 72/2014QĐ-UBND về việc tổ chức lại "Đội Thanh tra đô thị thị xã Cửa Lò" thành "Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò". 40
14-10-2014 Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND về việc tổ chức lại "Thanh tra đô thị thành phố Vinh" thành "Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh". 44
17-10-2014 Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2014 Quyết định số 5181QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020”. 71
14-10-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10 năm 2014 và tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đối phó với ảnh hưởng của El Nino. 98
15-10-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND tăng cường, đôn đốc đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 101
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-10-2014 Quyết định số 5088/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2011 - 2016. 105
10-10-2014 Quyết định số 5179/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 106
26-09-2014 Quyết định số 4813/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 107
49,859,026 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner