"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 45 + 46           Năm 2014 Ngày 17 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2014 Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
17-10-2014 Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế về rà soát, đánh giá, công bố, công khai, quản lý, khai thác dữ liệu về thủ tục hành chính, chia sẻ thông tin và chế độ báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
21-10-2014 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy trình vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu tỉnh Nghệ An. 22
28-10-2014 Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương. 24
30-10-2014 Quyết định số 83/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý giống, vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 33
04-11-2014 Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý sử dụng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44
07-11-2014 Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An. 52
08-11-2014 Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
17-11-2014 Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 66
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2014 Quyết định số 6147/QĐ-UBND ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020. 77
29-10-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 90
28-10-2014 Thông báo số 584/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2014. 94
49,858,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner