"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2015 Ngày 04 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2014 Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015. 03
12-12-2014 Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 25
12-12-2014 Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận ở khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
12-12-2014 Nghị quyết số 153/2014/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
12-12-2014 Nghị quyết số 154/2014/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 275/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định Đơn giá dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại Trạm y tế các xã (phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 86
12-12-2014 Nghị quyết số 155/2014/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015. 87
12-12-2014 Nghị quyết số 156/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2015. 91
12-12-2014 Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 93
12-12-2014 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015. 96
12-12-2014 Nghị quyết số 159/2014/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015. 102
49,866,907 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner