"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 07 + 08           Năm 2015 Ngày 09 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2014 Quyết định số 7184/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 02
22-12-2014 Quyết định số 7212/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý ngành Y tế tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2014-2017 có tính đến năm 2020). 17
22-12-2014 Quyết định số 7218/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2030. 34
25-12-2014 Quyết định số 7343/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: Phát triển Nghệ An thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2015-2020. 60
30-12-2014 Quyết định số 7468/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh tổng thể bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 76
30-12-2014 Quyết định số 7498/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015. 92
49,867,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner