"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11 + 12           Năm 2015 Ngày 20 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2014 Quyết định số 101/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Nghệ An. 03
26-12-2014 Quyết định số 102/2014/QĐ-UBND ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
31-12-2014 Quyết định số 7591/QĐ-UBND-NN duyệt Quy hoạch Thuỷ lợi các huyện miền núi thượng nguồn sông Cả đến năm 2030. 38
31-12-2014 Quyết định số 7592/QĐ-UBND-NN phê duyệt Quy hoạch Thuỷ lợi vùng Phủ Quỳ, tỉnh Nghệ An đến năm 2030. 66
14-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Cúp vàng Xứ Nghệ. 85
08-01-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về công tác Thú y năm 2015. 94
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-01-2015 Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011-2016. 98
06-01-2015 Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 99
49,867,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner