"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 17 + 18           Năm 2015 Ngày 10 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
22-01-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế sử dụng thông tin, thông báo, báo động phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 49
27-01-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tính đến 2030. 53
29-01-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND điều chỉnh quy định quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển tại địa bàn thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An. 72
03-02-2015 Chỉ thị số 04/2015/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 73
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2015 Quyết định số 252/QĐ-UBND chương trình công tác năm 2015. 76
21-01-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc Tổ chức Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015. 102
49,867,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner