"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 19 + 20           Năm 2015 Ngày 05 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2014 Quyết định số 93/2014/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2015. 03
06-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 53
30-01-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 59
09-02-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 72
31-01-2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2015. 76
12-02-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 79
13-02-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015. 82
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-02-2015 Quyết định số 571/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015. 86
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-02-2015 Quyết định số 568/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 95
11-02-2015 Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức (Hoa - Chi cục Văn thư Lưu trữ). 96
12-02-2015 Quyết định số 737/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức (A. Lương Chi cục Phát triển nông thôn). 97
11-02-2015 Thông báo số 88/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 2 năm 2015. 98
49,867,381 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner