"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 29 + 30           Năm 2015 Ngày 02 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-07-2015 Nghị quyết số 160/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 03
09-07-2015 Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. 05
09-07-2015 Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2015. 06
10-07-2015 Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 07
10-07-2015 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16
10-07-2015 Nghị quyết số 165/NQ-HĐND xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 46
10-07-2015 Nghị quyết số 166/2015/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 -2020. 90
10-07-2015 Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 92
10-07-2015 Nghị quyết số 168/2015/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 94
49,867,175 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner