"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 37 + 38           Năm 2015 Ngày 22 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-08-2015 Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016-2020. 04
31-08-2015 Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. 08
31-08-2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V. 12
31-08-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V. 13
08-09-2015 Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND về việc quy định về cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
08-09-2015 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
09-09-2015 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 20
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2015 Quyết định số 3842/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 27
03-09-2015 Quyết định số 3933/QĐ-UBND ban hành quy định về việc thực hiện chế độ hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
21-09-2015 Quyết định số 4204/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển chăn nuôi trâu, bò tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 40
21-09-2015 Quyết định số 4211/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Xây dựng, phát triển Y tế kỹ thuật cao để Thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung bộ giai đoạn 2015 - 2020". 49
28-08-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND v/v tăng cường đấu tranh tội phạm ma túy biên giới Việt Lào. 73
04-09-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dọc phổ thông và giáo dục thường xuyên. 75
09-09-2015 Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2015 và tăng cường công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt, chủ động đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 80
31-08-2015 Thông báo số 535/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2015. 83
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-09-2015 Quyết định số 3968/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 88
04-09-2015 Quyết định số 3969/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 89
04-09-2015 Quyết định số 3978/QĐ-UBND ề việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 90
04-09-2015 Quyết định số 3979/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. 91
07-09-2015 Quyết định số 3986/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 92
14-09-2015 Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 93
14-09-2015 Quyết định số 4129/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 94
17-09-2015 Quyết định số 4166/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 95
17-09-2015 Quyết định số 4167QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
17-09-2015 Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 97
49,867,625 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner