"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 41 + 42           Năm 2015 Ngày 25 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-10-2015 Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An. 03
19-10-2015 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 07
20-10-2015 Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-10-2015 Quyết định số 4507/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Thí điểm Chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2015 - 2016". 33
13-10-2015 Quyết định số 4654/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức sản xuất rau an toàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. 55
13-10-2015 Quyết định số 4655/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển sản xuất cây ngô tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. 63
13-10-2015 Quyết định số 4656/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. 70
14-10-2015 Quyết định số 4666/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại cơ quan Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2016 - 2020. 78
20-10-2015 Quyết định số 4764/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 08 nguồn gen các loại cây dược liệu quý, hiếm vào danh mục một số loài cây trồng, vật nuôi thuộc Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. 89
23-10-2015 Quyết định số 4854/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An. 91
49,866,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner