"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 43 + 44           Năm 2015 Ngày 05 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-10-2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế quy định được UBND tỉnh ban hành tại QĐ số 54/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014. 03
27-10-2015 Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá dịch vụ thoát nước tại khu B và khu C thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An. 42
31-10-2015 Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nghệ An. 44
31-10-2015 Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
02-11-2015 Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 92
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2015 Thông báo số 689/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2015. 95
49,867,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner