"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 23 + 24           Năm 2015 Ngày 06 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; trình tự, thủ tục hưởng chính sách ưu đãi; tiêu chí, thủ tục công nhận dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 03
01-04-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp quản lý, thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22
02-04-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh. 26
03-04-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 29
09-04-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành quyết định về việc xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tái sản khác gắn liền với đất. 31
10-04-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính lệ trước bạ đối với xe ô tô, xe 2 bánh, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh. 35
04-05-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
06-05-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và sử dụng Công tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 58
07-04-2015 Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 67
10-04-2015 Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe. 71
05-05-2015 Chỉ thị số 11/2015/CT-UBND chỉ thị tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học quốc gia năm 2015. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2015 Quyết định số 1244/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 78
03-04-2015 Quyết định số 1280/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa, TTHC trọng tâm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
06-05-2015 Quyết định số 1711/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 91
24-04-2015 Thông báo số 243/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2015. 97
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-03-2015 Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 103
49,867,366 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner