"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 05 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2015 Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An. 03
21-12-2015 Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND ban hành cơ chế giao và điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2016. 20
23-12-2015 Quyết định số 77/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 26
29-12-2015 Quyết định số 78/2015/QĐ-UBND ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 40
31-12-2015 Quyết định số 79/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội thành phố Vinh. 71
31-12-2015 Chỉ thị số 22/2015/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 72
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2015 Quyết định số 6236/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 76
30-12-2015 Quyết định số 6341/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tổ chức, sắp xếp lại, giải thể các Trạm phát lại phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
31-12-2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 89
29-12-2015 Thông báo số 832/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2015. 94
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-12-2015 Quyết định số 6262/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 - 2016. 101
30-12-2015 Quyết định số 6366/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2011-2016. 102
30-12-2015 Quyết định số 6368/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 103
50,992,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner