"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 03 + 04           Năm 2016 Ngày 11 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý an toàn thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
04-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, đơn vị quản lý và chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
04-01-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 25
05-01-2016 Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND về công tác Thú y năm 2016. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-12-2015 Quyết định số 6105/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 38
29-12-2015 Quyết định số 6278/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị gia tăng của nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. 52
29-12-2015 Quyết định số 6282/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 65
30-12-2015 Quyết định số 6343/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Phát triển thuỷ sản tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 79
31-12-2015 Quyết định số 6420/QĐ-UBND sáp nhập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần Nghệ An vào Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. 94
06-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016. 98
48,517,602 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner