"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo  
 Số 11 + 12           Năm 2016 Ngày 15 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2015 Quyết định số 75/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2016. 03
21-12-2015 Quyết định số 76/2015/QĐ-UBND quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 52
04-01-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND thành lập Chi cục Kiểm lâm trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm. 57
08-01-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế giải báo chí Nghệ An. 63
08-01-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thỏa thuận tối đa đối với hình thức tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-01-2016 Quyết định số 70/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. 72
08-01-2016 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An. 85
22-01-2016 Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 đến năm 2020 định hướng đến năm 2025. 93
50,992,763 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner